Infiniti Medical AS
Rosenkrantzgt. 75
3018 Drammen
Telefon: 32 20 10 00
E-post: info@infiniti.no

Historikk

Infiniti Medical AB startet i 1990 med kontor i Täby utenfor Stockholm i Sverige. 

Infiniti Medical AS ble etablert i 1992 og er lokalisert i Drammen.

Se www.infiniti.se.