Infiniti Medical AS
Rosenkrantzgt. 75
3018 Drammen
Telefon: 32 20 10 00
E-post: info@infiniti.no

Friluftsliv_10x10_150.jpg

Miljøpolitikk

Infiniti Medical har en miljøpolitikk. Dette innebærer at Infiniti Medical AS, som er importør av medisintekniske produkter, selger og markedsfører produkter som består av gjenvinningsbare komponenter.

For at vi skal nå disse målene skaffer vi den informasjon fra våre leverandører. Arbeidet med å få fram opplysninger for alle produkter pågår kontinuerlig og Infiniti har informert sine ulike leverandører om de miljøkrav som stilles fra sluttbrukerene.

Vi er medlem av El-Retur og Grønt Punkt Norge.