Infiniti Medical AS
Rosenkrantzgt. 75
3018 Drammen
Telefon: 32 20 10 00
E-post: info@infiniti.no

PRONTO7

PRONTO7

Masimo_logonew1_150.jpg

PRONTO 7

Utfordrer tradisjonelle hemoglobinmålinger


Hemoglobin (Hb) er en av de vanligste analysene innen helsevesenet. Tradisjonell invasiv måling av hemoglobin er tidkrevende. Dessuten kan nålestikk oppleves smertefullt for pasienten.

En ny metode å måle Hb


Masimos noninvasive SpHb

  • Forenkler diagnosen og behandlingsbeslutningen
  • Minsker ventetiden på prøvesvaret

Helsepersonell

  • Enkelt i bruk – kort opplæringstid og forbedret effektivitet
  • Minsker risikoen for stikkskader og blodsmitte
  • Krever ingen laboratorium eller håndtering av risikoavfall

Pasient

  • Minsker tidkrevende prøvetakninger og smertefulle nålestikk
  • Gir mulighet å få direkte beskjed under legevisitten

For optimal bruk innen sykehus, primærhelsetjeneste og blodbanker

 

1.  Rask pasient information

 

 

 

 

2.  Viser SpHb, SpO2, puls og perfusions index (PI)

 

 

 

 

3.  Lagrer testresultat