Infiniti Medical AS
Rosenkrantzgt. 75
3018 Drammen
Telefon: 32 20 10 00
E-post: info@infiniti.no

EMV +

EMV +

impact_150.gif

EMV +

EMV+ (Eletrical Mini Ventilator)


Produktinformasjon

 • Kan brukes på pas. fra 5 kg og oppover
 • For bruk på sykehus og i prehospitalt miljø
 • 10 timers batteritid, 90 % lades opp innen 2 timer
  Kan brukes fra 21–100% O2 (romluft eller m. O2-tilkobling)
 • Integrert pulsoksimeter (Masimo SET)
 • Har følgende ventilasjonsparameter: AC(Volum), AC(Trykk), SIMV(Volum),
  SIMV(Trykk), CPAP(volum), CPAP(Trykk)
 • Tre ulike grunninnstillinger, Èn fabrikkinnstilling samt to øvrige
 • Innebygd kompressor
 • Tilpasset og automatisk kompensasjon opp til 25.000 fot
 • Flygodkjent
 • Slangesett komplett voksen (22 mm) barn (10 mm)
 • Tre ulike alarmer (Lav = grønn, Mellom= gul og Høy= rød)
 • Vekt 4,4 kg