Infiniti Medical AS
Rosenkrantzgt. 75
3018 Drammen
Telefon: 32 20 10 00
E-post: info@infiniti.no

EZblocker_150.gifIQmedical_150.gif

Kateter

Produktinformasjon

  • EZ-Blocker® er et nytt innovativt produkt for lungeblokkering
  • EZ-Blocker® er et to-lumen kateter med to ballongkuffer
  • Minimal risiko for at kateteret endrer posisjon etter at den er fiksert
  • Anvendes i kombinatsjon med standard endotrakel tube strl: 7,5 og over, ingen reintubering behøves etter at EZ-Blocker har blitt fjernet
  • Enkel å bruke
  • Ekstra lumen hvis behov for å administrere O2 til den blokkerte lungen