Infiniti Medical AS
Rosenkrantzgt. 75
3018 Drammen
Telefon: 32 20 10 00
E-post: info@infiniti.no

LifepakCR plus

LifepakCR plus

Physio_150.gif

LifepakCR Plus

Den halvautomatiske defibrillatoren LIFEPAK CR® Plus er laget for bruk av legfolk i kommersielle og offentlige miljøer. Fordi den skal brukes av den første personen som ankommer en pasient med hjertestans, er den laget for førstehjelpere med liten opplæring. Den halvautomatiske defibrilla-toren gir førstehjelperen trinnvise talemeldinger med en rolig og tydelig stemme. LIFEPAK CR Plus er lett å forstå og bruke ved akutte hjertetilstander, når hvert sekund teller.

Produktinformasjon

  • Enkel å bruke.
  • Enkel ved overlevering til professionell hjelp
  •  Effektiv å redde liv ved plutselig hjertestopp
  • Talemeldinger, lydsignaler og grafiske meldinger
  • 8 års garanti