Infiniti Medical AS
Rosenkrantzgt. 75
3018 Drammen
Telefon: 32 20 10 00
E-post: info@infiniti.no

RAD 5V, håndholdt pulsoksymeter

RAD 5V, håndholdt pulsoksymeter

.

.

Masimo_logonew1_150.jpg

RAD 5V

  • Lang batterikapasitet, opptil 48 timer med 4 stk.  AA batterier.
  • Tydlige lettleste tall.
  • Visning av SIQ (Signal I.Q.), alarm og PI (Perfusion Index)
  • Perfusions Index (PI) vise den artrielle pulsstyrke og kan brukes for å diagnostisere dårlig perfusjon hos pasienten.
  • Alarm (visuelt og lyd) ved SENSOR AV og lavt batteri.
  • Tilbehør: beskyttelseskapper (se bilde nedenfor).  

Bestillingskombinasjoner

Rad 5V kan bestilles i ulike kombinasjoner (sensor/mellomkabel osv.)