Infiniti Medical AS
Rosenkrantzgt. 75
3018 Drammen
Telefon: 32 20 10 00
E-post: info@infiniti.no

Irma TruPoint blodanalysator.

Irma TruPoint blodanalysator.

Irmatruepoint_logo_150.jpg

Irma TruPoint

Analysekassettene til IRMA-systemet kalibreres automatisk før hver analyse, og sikrer dermed meget høy nøyaktighet.

IRMA blodanalysator (Immediate Response Mobile Analyseis) er et lite portabelt mikroprosessorbasert analyseinstrument med innebygd skriver som veier ca. 2 kilo.

IRMA TRUpoint består av :
· IRMA blodanalysator
· 2 stk. batterier/ batterilader
· Engangskassetter (lagres i romtemperatur)
· Innebygd skriver
· Ingen løse deler
· Mulighet for kapillær prøvetaking

Kassett og sprøyte er et lukket system som forhindrer lekkasje og/ eller forurensing. Analysen gjøres på ca. 2 min. med automatisk kalibrering før hver analyse. Utskrift kan programmeres til å gjøres automatisk.

Analyser utføres enkelt gjennom å injisere 0,2 - 3,0 ml blod i analysekassetten eller ved kapillærprøvetagning 0,125 ml blod.

Produktbeskrivelse:

CC kassett (Combo):
Målte verdier : pH, pCO2, pO2, Na+, K+, iCa og Hct.
Beregnede verdier : HCO3-, TCO2, BEb, BEecf, O2SAT, tHb og Ca.

BG kassett (Blodgass):
Målte verdier : pH, pCO2 og pO2
Beregnede verdier : HCO3-, TCO2, BEb, BEecf og O2SAT

H3 kassett (Elektrolytt):
Målte verdier : Na+, K+, iCa og Hct.
Beregnede verdier : tHb

H4 kassett (Urea):
Målte verdier : Na+, K+, CI-, BUN og Hct
Beregnede verdier : tHb

Modul for B-glukose finnes tilgjengelig som opsjon.

Aktuelle avdelinger :
- Akuttmottakelse
- Intensivavdelinger
- Operasjonsavdelinger
- Klinisk fysiologiske avdelinger
- Private leger
- Ambulanser

Bestillingsinformasjon:
IRMA systemet leveres komplett med følgende tilbehør:
IRMA SL 2000 blodanalysator, 2 stk. batterier, batterilader, brukermanual og installasjonsbeskrivelse.

 

NYHET


Nå finnes også en kreatininkassett til IRMA TruePoint systemet.