Infiniti Medical AS
Rosenkrantzgt. 75
3018 Drammen
Telefon: 32 20 10 00
E-post: info@infiniti.no

På bildet vises EMMA m/alarm.

På bildet vises EMMA m/alarm.

Masimo_logonew1_150.jpg

Kapnometer

Verdens første vedlikeholdsfrie kapnometer som pust for pust verifiserer trakealtubeplassering ved intubasjon og egner seg også godt for kortidsmonitorering av CO2

Se filmen om EMMA, klikk på linken: 
EMMA emergency capnometer

 

EMMA drives med to AAA batterier og gir 8 timers brukstid

EMMA Emergency Capnometer er et fullt kvantitativ kapnometer. Nøyaktigheten i alle målverdier tilfredstiller kravene i ISO 21647 standarden for respirasjonsgasmonitorer. EMMA Emergency Kapnometer er designet for å overta for de colorimetriske indikatorene, som har kort holdbarhet og ikke er tilstrekkelig nøyaktige.

EMMA monitoren med alarm, alarmer for ingen åndedrett dedektert, ingen adapter, kontroller adapter og har endringsbare alarmer for høyt og lavt nivå av EtCO2

EMMA Emergency Capnometer anvender IRMA mainstreamteknologi hvilket innebærer at kapnometeret ikke krever noen rutinemessig kalibrering, hvilket i sin tur reduserer vedlikeholdskostnadene.

EMMA Emergency Capnometer har en robust, solid og vannbestandig design for å sikre en tilstrekkelig monitorering i akutte situasjoner. EMMA Emergency Capnometer er designet for å møte kravene i prEN 1789 standarden.


Airway adapter.


Bæreveske till EMMA Emergency Capnometer som inneholder kapnometeret og adapter.

 

EMMA Emergency Capnometer finnes i ulike versjoner:

  • kPa
  • (mmHg)