Infiniti Medical AS
Rosenkrantzgt. 75
3018 Drammen
Telefon: 32 20 10 00
E-post: info@infiniti.no

VixOne nebulisator

VixOne nebulisator

VixOne / Super Spike / Circulaire

VixOne - nebulisator


Produktinformasjon

 • Optimal partikkelstørrelse ( 2 - 5μ ) for best mulig deponering av legemiddel.
 • Kompakt, liten og lett for best mulig pasientkomfort
 • Anti-spill design
 • Bajonett-kobling i lokket
 • Lav restvolum - kun 0,7ml
 • Høy legemiddelskapasitet - 13ml
 • Gradering i ml
 • Latex fri
 • Knekkfri slange
 • Roterende kobling mot nebulisator (gjelder maske)
 • Skosnøre tupp, lett å få tilbake hodestroppen
 • Flow 6-8 liter/minutt for beste partikkelstørrelse

CIRCULAIRE® - LUKKET INHALASJONSSYSTEM


CIRCULAIRE® er en ny type av inhalasjonsprodukt som minsker risikoen for at personalet eksponeres for legemiddel som pasienten behandles med.
Med den unike konstruksjonen reservoaret optimeres inhalasjonen og legemiddelet til pasienten. Mindre mengde legemiddel forsvinner ut gjennom
nebulisatoren.

Produktet inneholder følgende deler:

 1. T-munstykke
 2. Variabel ekspirasjonsport. Kan variere fra 10° graders åpning til 60° grader.
 3. Mindre åpning gir en større utåndingsmotstand. Kan med fordel anvendes som PEP funksjon.
 4. Reservoarpose
 5. Nebulisator
 6. Knekkfri slange
 7. Ekspirasjonsfilter


For pasienter som inhalerer Pentacarinate (pentamidin isetionat) er dette å foretrekke. Ved inhalasjoner av steroider, antibiotika m.m. kan det være ypperlig å benytte CIRCULAIRE®.