Infiniti Medical AS
Rosenkrantzgt. 75
3018 Drammen
Telefon: 32 20 10 00
E-post: info@infiniti.no

.

.

cpr_logo_150.gif

Oxylator


Produktinformasjon

  • Transportventilator som tilpasser seg compliance i pasientens lunger.
  • Sikker, effektiv og lett å lære seg.
  • Minsker risikoen for å ventilere gass ned i pasientens mage. Lydsignal kommer ved ufri luftvei.
  • Kan anvendes både med maske og på intuberte pasienter.
  • Manuell eller automatisk ventilasjon.
  • Optimal ved HLR, (synkroniseres med brystkompresjoner), transporter, anestesi.
  • Alarmerer direkte om det blir stopp i ventilasjonssyklusen.
  • PEEP mellom 2 - 4 cmH2O, ny inspirasjonsfase når Oxylator registrerer PEEPmotstanden.
  • Optimal kombinasjon med EMMA kapnometer

Demonstrasjonsvideo, klikk på linken nedenfor:

Oxylator