Infiniti Medical AS
Rosenkrantzgt. 75
3018 Drammen
Telefon: 32 20 10 00
E-post: info@infiniti.no

Kontrastinjektor

Innen denne produkgruppen finner du informasjon om kontrastinjektor både for CT- og MR-miljø.

Klikk på boksen nedenfor om du vil vite mer om produktet.