Infiniti Medical AS
Rosenkrantzgt. 75
3018 Drammen
Telefon: 32 20 10 00
E-post: info@infiniti.no

Blodtrykksmåling

 UltraCheck mansjetter.   Softcheck Neonatal engångsmanschetter
UltraCheck mansjetter              Softcheck Neonatal engangsmansjetter

 

Innen denne produktgruppen finner du informasjon om våre produkter for automatisk noninvasiv blodtrykksmåling.

Klikk på produktene som du vil vite mer om!