Infiniti Medical AS
Rosenkrantzgt. 75
3018 Drammen
Telefon: 32 20 10 00
E-post: info@infiniti.no

Landsmøte MTF 2015

Medisinsk Teknisk Forenings landsmøte finner sted i Bodø på Scandic Havet Hotell 19. – 21. mai.

Vi sees!

www.medisinsktekniskforening.no