Infiniti Medical AS
Rosenkrantzgt. 75
3018 Drammen
Telefon: 32 20 10 00
E-post: info@infiniti.no

Landsmøte Medisinsk teknisk forening

Medisinsk Teknisk Forenings landsmøte finner sted på Union Scene i Drammen 10. - 12. mai 2016.

Vi sees!

www.mtfl.no