Infiniti Medical AS
Rosenkrantzgt. 75
3018 Drammen
Telefon: 32 20 10 00
E-post: info@infiniti.no

Viktig informasjon!

SpO2 sensorer og mellomkabler med LNOP-kobling utgikk fra Masimo sitt produktsortiment 31. desember 2016 og er nå erstattet av RD SET.

Informasjonsbrev RD SET

Oversikt over de nye RD SET-sensorene finner du her