Infiniti Medical AS
Rosenkrantzgt. 75
3018 Drammen
Telefon: 32 20 10 00
E-post: info@infiniti.no

BeneViewT5

BeneViewT5

Mindray-LOGO-JPG.jpg

BeneView / T-serien

Multiparameter pasientmonitor T5/T8/T9


Pasientmonitorene Beneview T5/T8/T9 har et bredt spekter av egenskaper til alle monitoreringsnivåer for alle avdelinger. Med en meget god funksjonalitet, fleksibel konfigurasjon og et modulært design gir Beneview sykehuspersonalet den nødvendige informasjon ved sengen såvel som under transport. Multiparameter-moduler lagrer data i inntil 24 timer, og sikrer
dermed datakontinuitet mellom monitorer under hele pasientens sykehusopphold. Touch-skjerm og brukerdefinert skjerm-layout sikrer eksepsjonell synlighet og brukervennlighet innen alle anvendelsesområder. Den har i tillegg egenskaper som utvidet datalagring, uavhengig skjerm- og data administrasjons software.