Infiniti Medical AS
Rosenkrantzgt. 75
3018 Drammen
Telefon: 32 20 10 00
E-post: info@infiniti.no

Ullrich_logo150.gifCT-Motion-liten-JPG.jpg

CT Motion kontrastinjektor

Sikker og pålitelig for pasient og bruker

 • Hygienisk
 • Integrert trykk kontroll system.
 • Luftalarmsensorer
 • Slangesystem med kontrollventiler og partikkelfilter.
 • Åpen vene funksjon. 3 ml/min, 1 ml hver 20s.

Økonomisk utførende og forbruk

 • Multidoseringssystem
 • Dagsett 24 timer
 • Raske pasientbytter.
 • Sparer kontrastmiddel pga bruk av NaCl.

Brukervennlig

 • Rask montering av slangesett
 • Automatisk "mating" av dagsett.
 • Direkte injeksjoner fra kontrastmiddel flaskene.
 • Enkel i bruk.
 • Brukervennlige tilbehør for praktisk håndtering.
 • Ingen behov for egne flaskeholdere - alt er integrert.
 • Enkel å holde ren.
 • Automatisk bytte fra tom til full kontrastmiddelflaske.

Kontrastmiddel beholdere

 • Tre tilganger: 2 x Kontrastmiddel og 1 x NaCl (for kommersielt tilgjengelige kontrastmiddel)
 • Multidosering: Flere injeksjoner fra en kontrastmiddel flaske uten gjentatte perforeringer.
 • Svingbare flaskebeholdere = dryppfritt bytte av tom kontrastmiddelflaske.
 • To-delt slangesystem
 • Slangesett til pumpa: Til bruk opp til 24 timer for fritt antall injeksjoner.
 • Pasient slangesett: Til bruk for en pasient.

Touch terminal og programvare

 • Windows lignende brukergrensesnitt.
 • Lagring av mer enn 100 injeksjonsprogram (individuell navngivning).
 • Opp til 40 boluser pr. injeksjonsprogram.
 • Monitorering og kontroll av injeksjonen.
 • Mangfold av brukervennlige funksjoner, f. eks manuell start, forsinket start og pause mellom injeksjonssekvensene, samme pasient, siste pasient, test bolus, stoppeklokke og tanden.
 • SyncOpen: forbindelse mellom kontrastinjektor og CT-maskinen.