Infiniti Medical AS
Rosenkrantzgt. 75
3018 Drammen
Telefon: 32 20 10 00
E-post: info@infiniti.no

HyperVisor CMS

HyperVisor CMS

Mindray-LOGO-JPG.jpg

Sentral

Egenskaper

 • Komplett løsning til LAN, trådløst LAN og telemetri nettverk til sykehus.
 • Kombinerer effektiv og fleksibel monitorering med sofistikerte kliniske verktøy og intuitiv brukergrensesnitt, forbedrer HYPERVISOR VI effektiviteten og medvirker til bedre pasientbehandling
 • Basert på en pålitelig Microsoft Windows plattform og en standard PC, vil systemet være enkelt å betjene med grunnleggende pc-ferdigheter
 • Monitorering av opp til 32 (64) pasienter med en sentralstasjon inntil 3(4)-skjerms løsning
 • Lett og intuitiv betjening via Microsoft Windows plattform
 • Flere CMS’er kan kobles sammen, og pasienter i en CMS kan ses på en vilkårlig annen CMS. Pasienter med tilhørende data kan også enkelt flyttes fra en CMS til en annen. (Kreverautorisasjon)
 • Skjermlayout og funksjonalitet kan tilpasses i henhold til kliniske behov
 • Kliniske verktøy
 • Realtids korttids-trend, grafisk- og tabulær trend, samt beregningsverktøy
 • Visning av realtids kurver o 72 timer ”full disclosure” av opp til 256 kurver. Kan endres til 240 timers visning av 64 kurver
 • Bidireksjonal kontroll av sengemonitorer
 • Dedikert HL 7 interface til sykehusets kliniske informasjons system, m.m.
 • Kun én software pakke, inneholder alle funksjoner for opp til 32 (64) pasienter

Se brojsyre og datablad.