Infiniti Medical AS
Rosenkrantzgt. 75
3018 Drammen
Telefon: 32 20 10 00
E-post: info@infiniti.no

Telemetri

Telemetri

Mindray-LOGO-JPG.jpg

Telemetri TM80

Egenskaper

 • Bærbare telemetri sendere og mottakere for disse.
 • Systemet arbeider sammen med sentralsystemet Hypervisor VI
 • Fleksibel monitoreringsløsning til koronar-, akuttmottak, stepdown-, og andre avdelinger med mobile hjertepasienter som har behov for konstant overvågning.
 • Individuelt tilpasset antennesystem med Space Diversity teknologi.
 • Sikrer høy kommunikasjonssikkerhet og et stort dekningsområde.
 •  Utnytter Hypervisor VI sentralens store datakapasitet og mange visningsmuligheter
 • Vilkårlig mix av telemetri sendere og sengemonitorer i samme sentral
 • Telemetripasienter kan sees på tilkoblede monitorer av typen Beneview
 • Mulighet for monitorering av opp til 32 pasienter på en sentralstasjon
 • Valg mellom 3 eller 5 EKG elektroder
 • Mulighet for tilkobling av SpO2 sensor
 • ”Nurse-call” og hendelsesmarkering gir pasienter mulighet for å tilkalle personalets oppmerksomhet, når det er behov for det.
 • Sendere har 2 stk. AA batterier med 96 timers drifttid
 • Automatisk ”power-down” ved manglende elektrodekontakt
 • Justerbare alarmnivåer for manglende EKG elektroder, SpO2 sensor av og alarmforsinkelse
 • Reduserer antall falske alarmer

Se brosjyre og datasheet