Infiniti Medical AS
Rosenkrantzgt. 75
3018 Drammen
Telefon: 32 20 10 00
E-post: info@infiniti.no

AirQSP_150_new.gif

Air-Q / Air-Qsp

 Air-Q®sp er en selvkuffende larynxmaske som minsker risikoen for trykkskader.

 

Produktinformasjon:

 • Air-Qsp er den første selvkuffende larynxmasken som minsker risikoen for trykkskader.
 • Tilpasser seg etter det inspiratoriske trykket og tømmer seg under ekspirasjonsfasen.
 • Ved ekspirasjon vil kuffen dekomprimeres til samme nivå som PEEP.
  • Kuff-trykket kan variere mellom PIP (15-30 cm H2O) og PEEP (<10 cm H2O).
  • Forseglingstrykket ved inspirasjon - gjennomsnittlig 17-20 cm H2O.
 • Air-Qsp gir mulighet for intubering med standard endotrakealtuber.

Air-Q™ - larynxmaske

"Nye generasjonens larynxmaske som er klar for intubasjon"

Air-Q™ intubasjonslarynxmasken. Sammen med air-Vu™ er det et veldig bra alternativ ved vanskelige luftveier.

 

Air-Q™ - Blocker

larynxmaske med sugekanal

Produktinformasjon

 • Air-Q™ larynxmasken med avtagbart adapter hvilket muliggjør intubasjon.
 • Air-Q™ har en optimal anatomisk form for at intubasjon via larynxmasken skal fungere med standard ET-tuber.
 • Air-Q™ har en spesialdesignet luftveisutgang "keyhole" som styrer tuben i riktig retning. Over den store luftveis-utgangen finnes i tillegg en ekstra utgang for å sikre ventilasjonen ved en eventuell okklusjon.
 • Air-Q™ er spesialdesignet for å redusere risikoen for knekk. Med tre fjærliknende rader kommer masken til å spennes ut. Designet medfører også en meget lett nedsetting.
 • Air-Q™ tuppen er konstruert slik at den trykkes mot øsofagus etter at kuffen er oppblåst, for å minske risikoen for regurgitasjon.