Infiniti Medical AS
Rosenkrantzgt. 75
3018 Drammen
Telefon: 32 20 10 00
E-post: info@infiniti.no

N22-vertikal-JPG.jpgMindray-LOGO-JPG.jpg

BeneVision / N-serien

 

BeneVision - et nytt monitorkonsept fra Mindray som består av en hel rekke nye monitorer med kliniske applikasjoner som bidrar til en oversiktlig og enklere hverdag for klinikere. Disse kliniske applikasjonene – HemoSight, SepsisSight, Early Warning Score/EWS, National Early Warning Score/NEWS, Modified Early Warning Score/MEWS, Glascow Coma Score/GCS, Board of Anesthesia/ BoA og tilbudt utstyr med de vesentligste muligheter er presentert og beskrevet i dette dokumentet.
 

BeneVision serien består av monitorene N22/N19/N17/N15/N12/T1, sentralstasjoner, workstations, viewstations, tilhørende løsninger og telemetri. Tallet ved N representerer skjermen i tommer, bortsett fra N17 som faktisk er 18,5" og T1 som er 5". Det legges opp til et sømløst system hvor T1 multiparametermodul/ transportenhet er tilkoblet pasient under hele forløpet. Den har mulighet for å sende data via Wifi når den ikke er dokket i sengemonitoren. Det er mulig å følge pasientens vitalparametere i sanntid, kontinuerlig, og det kan i tillegg hentes opp alarmlogger, trender og EKG på andre PC’er på legekontorer, nettbrett, smarttelefoner og via sykehusets VPN-løsning.

 

N19/N22 ........... Se Produktblad og Datasheet

N12/N15N17 ..... Se Produktblad og Datasheet