Infiniti Medical AS
Rosenkrantzgt. 75
3018 Drammen
Telefon: 32 20 10 00
E-post: info@infiniti.no

ITC_150.jpg

Tilbehør fra ITC

 Klikk på linken for å åpne filen med informasjon om tilbehør.

Irma TruePoint tilbehør

Tilbake til produktsiden (Blodgass)

Signature Plus tilbehør

Tilbake til produktsiden (Koagulasjon)