Meny

O3® Cerebral Oksymetri

< >

Produktinformasjon

Hjelper klinikere overvåke cerebral vevsperfusjon i situasjoner der pulsoksymetri som eneste måleverdi ikke gir innsikt i oksygenmetningen i hjernen.

Gir kontinuerlig visning av:

  • Forskjellen mellom pasientens rSO2 verdi og en brukerdefinert baselinje
  • Forskjellen mellom rSOog SpO(fra pulsoksymetrisensoren koblet til Radical-7® )
  • Område under kurven (AUC) måler varigheten og dybden av pasientens verdier under den definerte nedre rSO2 alarmgrensen

Klikk på linken for mer informasjon om O3­® Regional Oksymetri

http://www.masimo.fr/O3/index.htm

Infiniti logo White

Adresse Rosenkrantzgt. 75, 3018 Drammen
Org nr 864 643 442
Telefon 32 20 10 00
Fax 32 20 10 01
E-post info@infiniti.no
Integritetspolicy