Meny

GDPR står for “General Data Protection Regulation” og er en ny personvernordning som er gjeldende fra 25. mai 2018. Forordningen skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i EU. I korthet går forordningen ut på å gi hver person større innsyn, trygghet og rettigheter over de persondata som samles inn av bedrifter og myndigheter.

Det er viktigt for oss i Infiniti Medical AS at du kjenner deg trygg på hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Derfor er vi åpne om hvordan vi samler inn, behandler og deler med oss de data vi lagrer hos oss.

Vi behøver dine persondata for blant annet å effektuere ordre/betalinger, leveranse av varer, supportere produkter, sende informasjon og tilbud. Dessuten for en nøye oppfølging av deg som kunde med tanke på  service, reparasjoner og forebyggende vedlikehold.

Her kan du lese mer om hvordan Infiniti Medical AS håndterer dine personopplysninger.

Infiniti logo White

Adresse Rosenkrantzgt. 75, 3018 Drammen
Org nr 864 643 442
Telefon 32 20 10 00
Fax 32 20 10 01
E-post info@infiniti.no
Integritetspolicy