Meny

Air-Q® sp og Air-Q® sp blocker

air-Q sp
air-Q sp blocker
air-Q sp blocker
< >

Produktinformasjon

Air-Q®sp – selvkuffende larynxmask

  • Air-Q®sp er en selvkuffende larynxmaske som minsker risikoen for trykkskader. Tilpasser seg det inspiratoriske trykket og tømmer seg under ekspirasjonsfasen.
  • Ved ekspirasjon vil kuffen dekomprimeres til samme nivå som PEEP.
  • Kuff-trykket kan variere mellom PIP (15 – 30 cm H2O) og PEEP (< 10 cm H2O).
  • Forseglingstrykket ved inspirasjon – gjennomsnittlig 17– 20 cm H2O.
  • Air-Q®sp gir mulighet for intubering med standard endotrakealtuber.

 

Air-Q®sp blocker – selvkuffende larynxmask med sugekanal

  • Selvkuffende – minsker risikoen for trykkskader.
  • Klar for intubering med standard endotrakealtuber.
  • Kuffen tilpasser seg det inspiratoriske trykket og tømmer seg under ekspirasjonsfasen. Ved ekspirasjon dekomprimeres kuffen til samme nivå som PEEP.
  • Kuff-trykket kan variere mellom PIP (15 – 30 cm H2O) og PEEP (< 10 cm H2O).
  • Forseglingstrykket ved inspirasjon – gjennomsnittlig 17 – 20 cm H2O.

Infiniti logo White

Adresse Rosenkrantzgt. 75, 3018 Drammen
Org nr 864 643 442
Telefon 32 20 10 00
Fax 32 20 10 01
E-post info@infiniti.no
Personvernerklæring