Hvordan skape en sikker operasjonssal?

Mindrays automatisk kontrollerte anestesi stiller friskgass-flow og fordamperinnstillingene automatisk. Innstilit minimum flow, endetidal mål for anestesigass og inspiratorisk oksygenkonsentrasjon skjer raskt og automatisk. Dette gir deg økt fokus på pasienten og...