Informasjon omkring Infiniti Medicals håndtering av Corona viruset

Informasjonsbrev til våre kunder vedr. Corona virus