Meny

BeneVision N12/N15/N17

BeneVision N12/N15/N17 er en pasientmonitor med et brett spekter av overvåkningsparametre der nivået kan tilpasses etter ulike typer av avdelinger. Systemet er moduloppbygget slik at det gir stor fleksibilitet i pasientovervåkningen. Modulene plasseres i integrerte modulplasser (slot) i monitoren. BeneVision N12 har plass til 4 moduler og N15/N17 6 moduler.

Pasientmonitoren har 12″/15″/18,5″ touchskjerm og konfigurerbar layout som lett kan tilpasses etter behov. En spesiell teknologi i skjermen gir en høy betraktningsvinkel med klare tydelige farger, kurver og tall.

Dette er en meget brukervennlig pasientmonitor med innebygde online guider, alarmgrafikk, profesjonelle kliniske applikasjoner med grafisk display for å vise hemodynamikk, ST-grafikk med realtid ST-forandringer, SepsisSight, Glasgow Coma Scale og Early Warning Score. Det finnes også plattformer for anestesiologi der ulike vinduer med spesifikke parametre kan konfigureres for ulike moment i forbindelse med anestesi. Innen intensiv kan plattformens vindu konfigueres for avvening fra respirator.

Den kan også monteres på stativ og brukes som en avansert transportmonitor.

BeneView N1, se separat flik, brukes som multiparametermodul/transportmonitor og kan flyttes mellom pasientmonitorene som gir en sømløs transport under hele pasientens innleggelse.

 

Infiniti logo White

Adresse Rosenkrantzgt. 75, 3018 Drammen
Org nr 864 643 442
Telefon 32 20 10 00
Fax 32 20 10 01
E-post info@infiniti.no
Personvernerklæring
Cookies