Meny

Forretningsidè

Infiniti Medical skal være en betydende aktør innen norsk, svensk og dansk helsevesen. Med kunnskap og kompetanse om våre produkter skal vi være en trygg og sikker leverandør for våre kunder.

Klinisk kompetanse

Vi som arbeider i Infiniti Medical har lang klinisk arbeidserfaring fra sykehusmiljøet. Slik vet vi hvordan kundens arbeidsmiljø ser ut og hvilke krav og forutsetninger som finnes. Dette sammen med mangeårig erfaring som leverandør av utstyr til norske og utenlandske sykehus, gjør at du som kunde kan føle deg trygg på Infiniti Medical.

Vår kunnskap om din virkelighet skaper de beste forutsetninger for å hjelpe deg med dine behov. Dessuten, som et mindre firma kan vi fleksibelt og enkelt styre våre tilbud utifra dine ønsker. Vi ser mulighetene og ønsker at hver kunde skal bli fornøyd.

Med vår kunnskapsformidling blir investeringen enda tryggere

Vår kunnskap om utstyret er naturligvis avgjørende for å være en kjent partner for våre kunder. Samtidig er det en viktig del av vår virksomhet å føre videre denne kunnskapen til de som skal bruke utstyret. 

Vi informerer om våre produkter og vi er alltid behjelpelig med å svare på spørsmål. 

Produktkvaliteten omfatter også god service og support

Vi stiller høye krav til våre leverandører, men du kan også stille høye krav til oss. Vi skal levere utstyret raskt. Med vår kunnskap om de tekniske produktene kan vi også gi deg enkel og effektiv support.

Service på produktene utfører vi både hos oss i Drammen, på arbeidsplassen eller i sykehusmiljøet. Vårt personell for teknisk service har lang erfaring på de produkter vi selger, både som bruker og leverandør.

Med personlige kunderelasjoner

Det som skiller oss fra andre distributører av medisinteknisk utstyr er vår fleksibilitet. Infiniti Medical er helt enkelt et mindre og raskere firma som enkelt tilpasser seg etter dine behov. Vi har en nær kundekontakt og skaper personlig relasjon til deg som kunde. Dette er en del av den trygghet og sikkerhet som vi kan tilby.

Infiniti Medical er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015. Vi jobber for å være en trygg og sikker leverandør for deg som kunde, både når det gjelder produktkvalitet og klinisk kompetanse.

Miljøpolitikk

Infiniti Medical AS selger og markedsfører medisintekniske produkter på en slik måte at  vi påvirker miljøet minst mulig. Dette gjør vi igjennom:

 Der det er mulig velger vi miljø- og resirkulerbare produkter.

Minimere utslipp fra våre biler.

Der det er mulig velger vi miljøvennlige transporter.

Resirkulerer og minimerer avfall for å beskytte miljøet og forebygge forurensning.

Øke vår kunnskap og vårt engasjement i miljøspørsmål som berører vår virksomhet.

Identifisere, tolke og oppfylle de miljølover og miljøkrav som berører vår virksomhet.

Vårt miljøarbeide skal stadig forbedres med hjelp av kontinuerlig reviderte miljømål og handlingsprogram. Denne miljøpolitikken skal endres hver gang det gjøres en ny miljøutredelse. Infiniti er medlem hos Norsirk.

Infiniti logo White

Adresse Rosenkrantzgt. 75, 3018 Drammen
Org nr 864 643 442
Telefon 32 20 10 00
Fax 32 20 10 01
E-post info@infiniti.no
Personvernerklæring
Cookies