Meny

Personvernerklæring

Denne integritetspolicyen / personvernerklæringen informerer deg om hvordan vi håndterer dine personopplysninger i Infiniti Medical AS. 

Siden 25. mai 2018 gjelder EUs nye personvernordning (heretter «GDPR»). Infiniti Medical AS (heretter «Infiniti») kommer alltid til å følge  gjeldende personvernlover og vil ikke levere personlige opplysninger til tredjepart uten forutgående samtykke, med mindre det er spesifikt angitt her.

Personopplysninger:

Hvis du kontakter Infiniti Medical AS, eller hvis Infiniti kontakter deg, kan vi behandle følgende opplysninger:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • E-postadresse
  • Arbeidsgiver
  • Tittel
  • Ip-adresse (ved besøk på vår hjemmeside i visse tilfeller)

Hvis du kontakter Infiniti via telefon, e-post eller brev kan vi også lagre korrespondansen, som kan inneholde personopplysninger. 

Formål og rettsgrunnlag for behandling:

Vi behandler dine personopplysninger hvis du representerer en myndighet, organisasjon eller firma som har inngått en avtale med oss. Vi behandler også dine opplysninger i de tilfeller Infiniti har kontakt med deg som representant for en potensiell kunde. Vi kan også behandle informasjonen din i forbindelse med service knyttet til eksisterende avtaler. I slike tilfeller kan vi bruke dine personlige opplysninger i vårt servicesystem og e-postprogram, slik at vi kan kontakte deg i forbindelse med service, forebyggende vedlikehold, og historikk på tidligere service for å gi bedre hjelp ved behov.

Vi behandler dine opplysninger for å markedsføre og/eller informere om våre tjenester og produkter, for eksempel kampanjer, prisendringer eller annen viktig informasjon som berører eksisterende eller fremtidige avtaler mellom Infiniti og den du representerer. Det juridiske grunnlaget for behandlingen som er spesifisert her er interesseavveining (i henhold til GDPR artikkel 6.1 f),da Infiniti har en berettiget interesse av å som avtalepart eller potensiell avtalepart behandle opplysninger med slik (potensiell) avtaleparts representant i samband med avtale eller markedsføring av eller informasjon om Infinitis produkter og tjenester.

I enkelte tilfeller kan vi også inngå avtaler direkte med privatpersoner, hvor vi behandler dine opplysninger for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtalen inngått (i henhold til GDPR artikkel 6.1 b).

Infiniti kan ikke inngå avtaler med mindre en autorisert person signerer en avtale (med visse personopplysninger) og dermed binder Infinitis kunde til avtalen.

Mottakere av opplysninger og overføring til tredje land

Infiniti kan tillate IT-driftsleverandør å behandle alle personopplysninger gjennom drift og support av våre systemer. IT-driftsleverandør kan også lese, ordne og lagre personopplysninger i henhold til instruksjoner fra Infiniti.

IT-driftsleverandør lagrer dine personopplysninger på servere i EU og EØS.

Om personopplysninger overføres til en driftsleverandør i et tredjeland, vil dette bare gjøres i et land der EU-kommisjonen har bestemt at det er et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, eller til et annet land dersom det er i samsvar med EUs databeskyttelsesforordning, for eksempel at mottakerorganisasjonen eller firmaet har sluttet seg til EU-US Privacy Shield, eller at standardiserte databeskyttelsesforskrifter er blitt inngått før overføring og behandling foregår i tredjelande.

Lagring av personopplysninger

Infiniti lagrer og behandler personopplysninger som relaterer seg til kontakter hos våre eksisterende og potensielle kunder, og i enkelte tilfeller private kunder.

Opplysningene som forekommer i forbindelse med avtalen, lagres under den tid avtalen løper og deretter under den tid eventuelle garantier eller andre forpliktelser i henhold til inngått avtale gjelder.

Kontaktinformasjon om representanter fra våre potensielle kunder behandles i en periode på fem år fra tidspunktet for den siste kontakten, eller til kontaktpersonen ikke lenger representerer den aktuelle eller potensielle kunden.

Infiniti vil også lagre informasjon som Infiniti er lovpliktig til å lagre, i løpet av den tid loven eller myndighetene fastsetter, som for eksempel bokføringsloven. 

Vi beskytter dine opplysninger

Infiniti behandler dine personlige data på en måte som oppfyller prinsippene for GDPR, art. 5. Infiniti behandler dine personlige opplysninger på en måte som sikrer at det tas passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personlige data mot uautorisert tilgang eller uautorisert behandling og mot tap, ødeleggelse eller utilsiktet skade.

Dine rettigheter, våre forpliktelser

Du har rett til å be om bekreftelse på om Infiniti behandler dine personopplysninger, samt tilgang til disse personopplysningene som angitt i GDPR.

Du har også rett til å be om korrigering av dine personopplysninger, samt sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen (hvis nødvendig av GDPR). Videre har du rett til å skaffe personopplysningene du har oppgitt i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format.

Du har rett til å klage angående vår behandling av dine personopplysninger til tilsynsmyndighetene, www.datatilsynet.no. Videre har du rett å motsi deg at dine personopplysninger brukes til direkte markedsføring.  

Vær oppmerksom på at vi vil foreta en identitetskontroll ved forespørsel som ovenfornevnt for å sikre at enhver handling som forespurt er korrekt og i samsvar med loven.

Endringer i personvernerklæring

Infiniti forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen etter behov, for eksempel for å følge endringer i lover og forskrifter. En slik forandring vil bli publisert på Infinitis hjemmeside.

Kontaktinformasjon:
Infiniti Medical AS
Rosenkrantzgt. 75
3018 Drammen
Telefon: 32 20 10 00
E-post: info@infiniti.no

Infiniti logo White

Adresse Rosenkrantzgt. 75, 3018 Drammen
Org nr 864 643 442
Telefon 32 20 10 00
Fax 32 20 10 01
E-post info@infiniti.no
Personvernerklæring
Cookies